Custom Linkovi

Na suđenju nekadašnjem komandantu Trećeg korpusa Armije RBiH Sakibu Mahmuljinu za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine, Tužilaštvo BiH danas je zatražilo od Suda da kazni optuženog u skladu sa zakonom, jer smatra da su njihovi dokazi potvrdili sve relevantne činjenice iz proširene optužnice, a brojna svjedočenja da je bio uključen u formiranje odreda „El mudžahedin“.

Tužilac Sedin Idrizović je u završnoj riječi naveo izjave brojnih svjedoka, među kojima su i pripadnici Trećeg korpusa, koji su potvrdili da je Mahmuljin bio uključen u formiranje odreda „El mudžahedin“, te da je bio informisan o otimanju, zlostavljanju i ubijanju zarobljenih srpskih vojnika i civila.

„Zadatak 3. korpusa bila su operativna dejstva na području Vozuće, a njegov komandant je donio odluku o upotrebi odreda žEl mudžahedinž za izvršenje najtežih zadataka, prvenstveno probijanje neprijateljskih linija i obezbjeđivanje daljih nesmetanih borbenih dejstava“, naveo je Idrizović.

On je dodao da je Mahmuljin uspostavio efektivan sistem funkcionisanja u svojim jedinicama, pa i u odredu „El mudžahedin“ u kojem je njegov autoritet bio neupitan, te da je podržavao njihovo karakteristično praktikovanje vjere.

Tužilac je naglasio da su preživjeli svjedoci potvrdili da je Mahmuljin bio upoznat da su pripadnici odreda u akciji „Proljeće 95“ zarobili 11 pripadnika Vojske Republike Srpske i više od mjesec dana ih držali u nečovječnim uslovima, nakon čega su ih predali Vojnoj policiji u Zenici.

Idrizović je naveo da je ovaj ozloglašeni odred, koji se smatrao pripadnicima Armije RBiH, 10. septembra 1995. od muslimanske vojske oteo 54 srpska zarobljenika, od kojih su tri žene razdvojene od muškaraca, i odvedeni u logor Kamenica.

„U protokolu komandanta za bezbjednost navedeno je da je komandant korpusa bio upoznat o otimanju, zarobljavanju i zlostavljanju ovih zarobljenika, što su potvrdili i njegovi podređeni tokom svjedočenja“, rekao je tužilac.

On je podsjetio Sudsko vijeće na svjedočenje bivšeg pripadnika odreda „El mudžahedin“ koji je ispričao da je u logoru na 13. kilometru, u rejonu razmještanja, izvršen pravi pokolj zarobljenih noževima i motornim pilama, da je jedan bio obješen na trešnju, da su neki vezani ležali na travnjaku, te da je od 10 zatvorenih u jednoj kući jedan prešao na Islam.

„Ubijene su držali zaključane u kući sa zakovanim prozorima, a kada se počeo širiti neprijatan miris stavljeni su u kamione i odvezeni. Logor se nalazio pored puta kojim su prolazili vojnici raznih jedinica i mogli su vidjeti šta se dešava“, citirao je tužilac iskaz svjedoka.

On je dodao da su od 51 zarobljenika samo četiri preživjela. Mali broj ubijenih je ekshumiran u blizini logora, dok se ostali vode kao nestali.

Tužilac je u 20 tačaka naveo sve činjenice koje potvrđuju da je Mahmuljin bio nadređen odredu „El mudžahedin“, da je bio u sastavu Trećeg korpusa i koristio njihov pečat, grb i zastavu. Naglasio je da je izdavao naredbe koje je odred kontinuirano izvršavao.

„Odred „El Mudžahedin“ je, prema iskazima svjedoka, logistički bio podržan iz vojne baze Trećeg korpusa, a operacije „Proljeće 95“ i „Fars 95″ ne bi mogle biti izvedene bez artiljerijske, inžinjerijske i sanitetske podrške“, naveo je Idrizović.

Tokom višečasovnog iznošenja završnih riječi, tužilac se osvrnuo i na popunjavanje jedinica domaćim i stranim dobrovoljcima. Rekao je da je spiskom dobrovoljaca, od kojih se 60 odsto javilo u Zenici, raspolagalo Ministarstvo odbrane, a da je komanda Trećeg korpusa vodila personalnu evidenciju.

„Odred „El mudžahedin“ bio je popunjen 110 odsto. Njegovi pripadnici nisu dostavljali prava imena zbog straha za ličnu i bezbjednost njihovih porodica koje su ostale u zemlji iz koje su došli. Oni su obučavali vojnike Trećeg korpusa i pohađali školu za oficire. Prisustvovali su sastancima i referisanjima kod nadležnih komandanata uoči izvođenja borbenih dejstava“, naveo je tužilac.

Idrizović je naglasio da je, prema međunarodnom običajnom pravu, dužnost komandanta da spriječi ili kazni počinioce zločina, a ukoliko to ne učini, nalaže se njegovo kažnjavanje.

„Komandant se ne može osloboditi odgovornosti ako ništa nije učinio. Njegova dužnost je da izdaje naređenja koja će spriječiti zločine i da ih prijavi nadležnim organima“, rekao je Idrizović.

Optužnica tereti Mahmuljina da, kao komandant Trećeg korpusa u čijem sastavu je djelovao i odred „El mudžahedin“, nije ništa preduzeo da spriječi zločin pripadnika tog odreda nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima tokom vojne akcije na širem području Zavidovića i Vozuće 1995. godine.

Prema optužnici, pripadnici odreda „El mudžahedin“ su od jula do septembra 1995. godine ubili najmanje 55 zarobljenih srpskih civila i pripadnika Vojske Republike Srpske.

Iznošenje završnih riječi odbrane zakazano je za 11. novembar.