Custom Linkovi

Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

Република Српска

ПОЛОЖАЈ, ИСТОРИЈА, ИДЕНТИТЕТ

„По први пут у једном издању прикупљени су радови о настанку и развоју институција Републике Српске, првенствено културних и научно-наставних. Оригинални научни радови третирају разноврсне аспекте историје и идентитета Срба и Српске (косовски завјет, страдање 1941. године, културно насљеђе, симболи).“

Слободан Владушић

Косовски завет и Република Срспка 9-31

Дејан Дошлић

Мотив љиљана (крина) у српској историји 31-51

Растко Лончар

Значај и проблеми изучавања песничког наслеђа Срба из данашње Хрватске 51-61

Немања Девић

Мотив „никад више 1941.“ у историјском контексту стварања Републике Српске 1992. године 65-89

Горан Латиновић

Стварање инстируција, јавних установа и предузећа Републике Српске (1992-1995) 89-107

Вања Шмуља, Споменка Кузмановић

О Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске 107-121

Драга Мастиловић

Историјат Универзитета у Источном Сарајеву 121-151

Никола Ожеговић

Преглед историје Универзитета у Бањој Луци (1975-2020) 151-181

Ивана Панџић

Преглед рада ЈУ Музеја Републике Српске Бања Лука (2010-2022) 181-199

Драшко Игњатић

30 година Радио-телевизије Републике Српске 199-215

Остоја Раилић

Прикупљање грађе из историје Републике Српске и ЈУ Музеј Републике Српске 215-220