Custom Linkovi

Организација

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији

Правилник о поступку заштите од узнемиравања на раду

Дарио Новковић

ПОВЈЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ ОД УЗНЕМИРАВАЊА НА РАДУ

Контакт телефон: 051/247-481

e-mail: d.novkovic@rcirz.vladars.net