Custom Linkovi

Svjedoci Tužilaštva BiH su u nastavku suđenja u predmetu „Ćamil Ramić i ostali“ za zločine nad zarobljenim pripadnicima Vojske Republike Srpske na području Goražda i Višegrada od 1992. do 1994. godine govorili o grupi zarobljenika na području Višegrada i odnosima u Vojnoj policiji, negirajući dio navoda iz istrage koji se odnose na Ramića i postupanje prema zarobljenicima.

Mirsad Zahić rekao je da je bio pripadnik Vojne policije Višegradske brigade u Međeđi, te da je prethodno bio na toj dužnosti u Teritorijalnoj odbrani. Zahić je naveo da je komandir Vojne policije bio Emil Kos, a da je njemu nadređen bio Ramić, prenosi Birn.

– Ramić je bio pomoćnik komandanta za bezbjednost – rekao je svjedok.

On je rekao da su u kući u zaseoku Huremi bila četiri zarobljenika koje je obezbjeđivala Vojna policija. On je naveo da su trojica bila iz Višegrada, a jedan sa područja Zenice koji je, kako je čuo, preminuo.

Svjedok tvrdi da je bio korektan odnos policije, na šta mu je tužilac Marijana Čobović predočila iskaz iz istrage u kojem je naveo da je od kolega čuo da su zatvorenike maltretirali, naročito tog iz Zenice. Zahić je na to rekao da je „raja svašta pričala“, te da se ne sjeća da je vidio zarobljenika iz Zenice kako otežano hoda i da je bio malaksao.

Zahić je negirao i predočene navode iz istrage da je Ramić stanovao do kuće u kojoj su bili zarobljenici, jer je tu bila Vojna policija. Zahić je rekao da nisu tačni ni navodi da su bila svakodnevna postrojavanja kojima je prisustvovao Ramić.

On je naveo da je Ramića vidio svega dva do tri puta i da se nije pojavljivao nakon što je ranjen. Svjedok je rekao da ne zna da li je dobro pročitao zapisnik koji je potpisao u istrazi.

Odgovarajući na pitanje advokata Vasvije Vidović, Zahić je potvrdio da mu je direktni nadređeni bio Kos i da ih je on raspoređivao.

Zahić je naveo da nije prisustvovao sastancima pretpostavljenih i da ne zna kakvi su bili hijerarhijski odnosi.

Za zločine nad ratnim zarobljenicima, pripadnicima VRS, koji su počinjeni u periodu od 1992. do 1994. godine optuženi su Ćamil Ramić, Himzo Selimović i Ramiz Mićivoda, a Mehmed Dobrača za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima počinjene u periodu između februara i oktobra 1995. na području Rogatice i Goražda.

Prema optužnici, oni su bili pripadnici takozvane Armije BiH, uglavnom na pozicijama u bezbjednosnom sektoru.

Svjedok Nedim Hadžihalilović je naveo da je bio u Vojnoj policiji u Međeđi i da je u istrazi izjavio da mu je Ramić bio pretpostavljeni, a da mu je u istrazi inspektor predočio da je komandir bio Emil Kos.

– Ja sam mislio da je Ćamil, u istrazi sam rekao Ćamil. Meni je kolega rekao „tebi je komandir bio Kos“ – rekao je svjedok Hadžihalilović, koji je danas zaposlen u policiji.

On je rekao da je Vojna policija obezbjeđivala zarobljenike u Huremima i da je on jednom u novembru 1992. obavljao tu dužnost. Rekao je da su tada bila trojica zarobljenika, a da je jedan umro.

Hadžihalilović je rekao da ne zna ko je određivao raspored vojnim policajcima, a nije mogao objasniti zbog čega je u istrazi izjavio da je to činio Ramić.

On je naveo da mu je tokom ispitivanja inspektor stalno ponavaljao „Ćamil Ramić, Ćamil Ramić“, odnosno da bi ga, kad bi nešto ispričao, pitao da li je tu bio Ramić.

– Iznio mi je listu policajaca – „ko je komandir“, „valjda Ćamil“. Trebao bi komandir da pravi raspored – rekao je svjedok.

Odbrani je naveo da u to vrijeme nije poznavao propise i hijerarhijske odnose. Saglasio se sa braniocem da su njegova mlada životna dob i gubitak članova familije uticali na to da nije znao ko su mu pretpostavljeni.

Suđenje će biti nastavljeno 27. februara.