Custom Linkovi

02.11.2015. – Obrazac realizacije ugovora o javnim nabavkama (vršenje usluga popravke i održavanja računara, računarske i kancelarijske opreme i slične opreme)

Osnovni elementi ugovora