Custom Linkovi

02.11.2015. – Образац реализације уговора о јавним набавкама (вршење услуга поправке и одржавања рачунара, рачунарске и канцеларијске опреме и сличне опреме)

Основни елементи уговора