Custom Linkovi

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS) Karmel Agijus zvanično je odbio prijedlog da dokumentacija tribunala sa koje je skinuta oznaka tajnosti i koja je nasilno oduzeta bude vraćena Srpskoj i da se u Banjaluci uspostavi informaciono-dokumentacioni centar po uzoru na centar koji je u maju 2018. godine otvoren u Sarajevu.

Agijus je u odgovoru direktoru Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Miloradu Kojiću naveo da “Mehanizam ne može svoj rad i mandat koji uključuju i očuvanje nasljeđa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) da pomiri sa Kojićevim javno izraženim stavovima”.

– U prilog odluci da se ne sprovede partnerstvo govori i činjenica da su nam poznati mnogobrojni slučajevi, koji se nastavljaju, kada su mišljenja javno izražena u ime Republičkog centra stajala u oštrom kontrastu sa Statutom, vrijednostima i vodećim načelima Mehanizma, kao i MKSJ-a – navodi se u odgovoru koji je u posjedu “Glasa Srpske”.

Konkretnije, navodi se dalje, upućujem na slučajeve u kojima ste kao direktor iznosili komentare i upuštali se u aktivnosti kojima se potkopavaju, omalovažavaju ili na drugi način nastoje diskreditovati rad i sudska praksa MKSJ-a i Mehanizma.

– Shodno tome, Mehanizam nije u poziciji da podrži Republički centar, jer smatramo da nije prikladan partner za domaćina informativnog centra MKSJ-a u Banjaluci – navodi Karmel Agijus.

On u odgovoru navodi i da Mehanizam pridaje veoma veliki značaj saradnji sa zemljama bivše Jugoslavije kako bi se omogućilo osnivanje informativnih i dokumentacionih centara i da je i dalje otvoren za razmatranje svih zahtjeva potencijalnih partnera u regionu koji su istinski spremni da prihvate uslove koje je postavio Mehanizam i u dobroj vjeri zastupaju i štite njegovo dragocjeno nasljeđe.

S druge strane, Milorad Kojić kaže da Agijusov odgovor najbolje pokazuje kakav je odnos Haškog tribunala i pravnih nasljednika prema Srbima.

– Jasno je da po svaku cijenu moraju da se održe nepravedne presude iz Haga i da onaj ko ih osporava ne može da ostvari saradnju sa tribunalom. Potpuno je nevjerovatno da su prateći moje izjave zaključili da Republički centar nije institucija sa kojom tribunal može da sarađuje. Ako sudije imaju pravo na izdvojeno mišljenje, kako je moguće da se bilo kome osporava pravo na stav – kaže Kojić.

Prema njegovim riječima, niko ne može da zabrani, pogotovo stručnim institucijama, da tumače zaključke, presude i sve ostalo što je radio tribunal u Hagu.

– Kada je riječ o kredibilitetu tribunala, zar se može pozivati na kredibilitet sud koji nikoga nije oglasio krivim za zločine nad srpskim civilima u Podrinju i koji je oslobodio bilo kakve odgovornosti one koji su protjerali 250.000 Srba iz Krajine. Govorim samo o tim slučajevima, a zločina nad Srbima pred kojima je Hag zatvorio oči ima na pretek – zaključuje Kojić.

On dodaje da dokumenta iz arhiva Velike Britanije koja su nedavno izašla u javnost, a koja potvrđuju da vojno i političko rukovodstvo RS nije imalo nikakav plan da bude počinjen zločin u Srebrenici, predstavljaju samo dio dokaza koji bacaju potpuno drugačiju sliku na dešavanja tokom rata u BiH od one koju je kreirao Haški tribunal svojim presudama.

U sarajevskoj Vijećnici 23. maja 2018. godine otvoren je Informativni centar o radu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Taj centar, čijem otvaranju je prisustvovao bivši predsjednik MKSJ-a Fausto Pokar, sadrži oko 400.000 dokumenata u elektronskoj formi, a u okviru centra uspostavljena je i originalna sudnica Haškog tribunala.