Custom Linkovi

Tužilaštvo BiH zatražilo je od Apelacionog vijeća Suda BiH da nekadašnjeg komandanta Trećeg korpusa takozvane Armije BiH Sakiba Mahmuljina proglasi krivim i osudi na kaznu zatvora jer nije spriječio zločine koje su nad Srbima počinili pripadnici odreda „El mudžahedin“ na području Vozuće i Zavidovića 1995. godine.

Tužilac Mladen Vukojičić danas je u završnoj riječi naveo da Tužilaštvo ostaje kod završnih riječi iz prvostepenog postupka, navodeći da dokazi Tužilaštva BiH potvrđuju sve relevantne činjenice koje se optuženom stavljaju na teret.

Obraćajući se Apelacionom vijeću, Vukojičić se osvrnuo na materijalne dokaze koji potvrđuje da je optuženi bio komandant Trećeg korpusa i da je imao kontrolu na odredom „El mudžahedin“.

Predočavajući izjave pojedinih svjedoka tokom prvostepenog postupka, tužilac je naglasio da one potvrđuje da je optuženi Mahmuljin znao da će pripadnici odreda „El mudžahedin“ počiniti zločine nad zarobljenim srpskim vojnicima, koje nije spriječio, niti je počinioce kaznio.

Tužilac je naglasio da su preživjeli svjedoci potvrdili da je Mahmuljin bio upoznat da su pripadnici odreda u akciji „Proljeće 95“ zarobili 11 pripadnika Vojske Republike Srpske i više od mjesec dana ih držali u nečovječnim uslovima, nakon čega su ih predali Vojnoj policiji u Zenici.

Vukojičić je rekao da je ovaj odred 10. septembra 1995. godine od muslimanske vojske oteo 54 srpska zarobljenika, od kojih su tri žene, koje su odveli u logor Kamenica.

Tužilac je rekao da je u protokolu komandanta za bezbjednost navedeno da je komandant korpusa bio upoznat o otimanju, zarobljavanju i zlostavljanju ovih zarobljenika, što su potvrdili i njegovi podređeni tokom svjedočenja.

On je, između ostalog, citirao zaštićenog svjedoka „S-10“ koji je rekao da je odred formiran po naredbi Glavnog štaba takozvane Armije BiH, te da je bio u sastavu Trećeg korpusa i na direktnoj vezi sa komandantom korpusa.

Tokom prvostepenog postupka, ovaj svjedok je naveo da je sreo komandanta i da mu je rekao da postoje zarobljenici, da su oteti i da se zlostavljaju, a da mu je komandant rekao „riješiće se“.

Zaštićeni svjedok tada je rekao da su u početku bile usmene informacije, a kasnije su uslijedile pisane komunikacije.

Tužilac je pročitao i iskaz svjedoka „S-20“, koji je rekao da niko izvan BiH nije mogao narediti da se rasformira odred, niti komandovati ovom jedinicom.

Vukojičić je naveo da tvrdnju Tužilaštva da su pripadnici odreda „El mudžahedin“ bili u sistemu rukovođenja i komandovanja Trećeg korpusa potvrđuju i činjenice da su im dodjeljivale pohvale, nagrade i odlikovanja kao i drugim jedinicama u tom korpusu.

Osim toga, tužilac je naglasio da je vještak Tužilaštva Martin Frančešević utvrdio da je komandant imao efektivnu moć da rukovodi odredom, bez obzira što je on bio podređen 35. diviziji, koja je bila u lancu komandovanja Trećeg korpusa.

Sud BiH je 22. januara prošle godine prvostepenom presudom osudio Mahmuljina na jedinstvenu kaznu od deset godina zatvora za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine.

Prema optužnici, pripadnici odreda „El mudžahedin“ su od jula do septembra 1995. godine ubili najmanje 55 zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Tužilaštvo se žalilo na visinu izrečene kazne Mahmuljinu za ubistva zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske i nečovječno postupanje prema zarobljenicima, civilima i ranjenicima u prvostepenom postupku, dok se odbrana žalila po svim osnovama, uključujući bitne povrede krivičnog postupka, te pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.

I Tužilaštvo i odbrana predložili su reprodukovanje više dokaza, ali je Sudsko vijeće procijenilo da je neophodno ponovo saslušati iskaze osam svjedoka, pet po prijedlogu Tužilaštva i tri koje je predložila odbrana.

Naredno ročište zakazano je za 5. april, kada će odbrana iznijeti završne riječi.