SUDSKO VIJEĆE: GENERAL MLADIĆ KRIV ZA UDRUŽENE ZLOČINAČKE PODUHVATE

HAG, 22. NOVEMBRA /SRNA/ –
Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić, koga je sudsko vijeće Haškog tribunala osudilo na doživotni zatvor, oslobođen je optužbi za genocid u opštinama Ključ, Kotor Varoš, Sanski Most, Prijedor, Vlasenica i Foča tokom rata u BiH, a Vijeće je navelo da je kriv kao učesnik raznih udruženih zločinačkih poduhvata.
General Mladić je proglašen krivim kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata za genocid u Srebrnici, za progon kao zločin protiv čovječnosti, za istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti, za ubistvo kao zločin protiv čovječnosti i za ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja.

General Mladić proglašen je krivim i za deportacije kao zločin protiv čovječnosti, nehumano djelo prisilnog premještanja kao zločin protiv čovječnosti, za terorisanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, za protivpravne napade na civile kao kršenje zakona i običaja ratovanja, kao i za uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja.

Kada je riječ o udruženom zločinačkom poduhvatu koji se odnosi na Srebrenicu, Vijeće je našlo da je general Mladić imao namjeru da muslimani iz Srebrenice budu eliminisani ubijanjem muškaraca i dječaka, kao i prisilnim odvođenjem žena, djece i starih muškaraca, i to putem počinjenja genicida, progona, istrebljenja, ubistva i prisilnog premještanja.

Sudsko vijeće je našlo da je general Mladić imao namjeru da pokrene i sprovede kampanju granatiranja i snajperskog djelovanja sa ciljem širenja terora među civilnim stanovništvom Sarajeva, kao i da je namjeravao da zato izrši djela terorisanja, ubistva, protivpravnih napada na civile.

Vijeće je konstatovalo da je general Mladić bio učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, čiji su učesnici bili Radovan Karadžić, generali Stanislav Galić i Dragomir Milošević, kao i Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić i Nikola Koljević i da su sve zločine izvršile jedinice Sarajevsko-romanijskog korpusa.

General Mladić proglašen je krivim i za udruženi zločinački poduhvat u vezi s uzimanjem talaca, pripadnika UN u raznim dijelovima BiH.

Prema obrazloženju sudskog vijeća, cilj je bilo sprečavanje NATO-a u daljim vazdušnim napadima na Vojsku Republike Srpske, a general Mladić je „značajno doprinio“ cilju i ovog zločinačkog poduhvata tako što je naređivao da budu zatvoreni pripadnici UNPROFOR-a, kao i njihovo kasnije puštanje na slobodu.

General Ratko Mladić uhapšen je u Srbiji i izručen Hagu u maju 2011. godine, a suđenje mu je počelo u maju 2012.

Ratko Mladić rođen je 12. marta 1943. godine u selu Božinovići, opština Kalinovik. Bio je general i komandant Vojske Republike Srpske od 1992. do 1996. godine.

Školovao se na Vojnoj akademiji JNA u Beogradu. Službovao je kao starješina na području Makedonije i Kosova i Metohije. Za komandanta devetog korpusa u Kninu postavljen je 1991. godine.

Aprila 1992. godine vanredno je unaprijeđen u čin general-potpukovnika, a već narednog dana postavljen je za načelnika štaba i ujedno zamjenika komandanta u komandi Druge vojne oblasti JNA u Sarajevu.

Na tu dužnost stupio je 10. maja 1992. godine. Poslije dva dana, odlukom Narodne skupštine Srpske Republike u Banjaluci, a na prijedlog tadašnjeg predsjednika Srpske Radovana Karadžića, Mladić je imenovan za komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i na tom položaju je ostao do 1996. godine. Redovno je unaprijeđen u čin general-pukovnika 24. juna 1994.

Novembra 1996. godine smijenjen je sa mjesta komandanta Glavnog štaba VRS pod pritiskom međunarodne zajednice i Haškog tribunala.

Zvanično, njegova vojna karijera u Vojsci Republike Srpske završava se polovinom 1997. godine, a penzionisan je 7. marta 2002. godine.