Custom Linkovi

Apelaciono vijeće Suda BiH zakazalo je za 21. decembar izricanje presude Ademu Kostjerevcu za zločin na području Zvornika, koji je prvostepenom presudom oslobođen optužbe za silovanje trudne Srpkinje 1992. godine.

Na obnovljenom suđenju, Vijeće je prihvatilo dokaze iz prvostepenog postupka, kao i nekoliko novih dokumenata Tužilaštva koji se odnose na korespondenciju sa SAD, odakle je Kostjerevac izručen u junu 2020. godine.

Kostjerevac je optužen da je, kao pripadnik Vojne policije Prve muslimanske brigade takozvane Armije BiH, od 18. septembra do 4. oktobra 1992. godine u najmanje dva navrata silovao ženu srpske nacionalnosti u selu Bajrići.

Prema optužnici, žena je bila trudna i silovanje je uzrokovalo prekid trudnoće.

Sud BiH je 12. marta prvostepenom presudom odbio optužnicu, zaključivši da nisu ispunjeni uslovi za vođenje krivičnog postupka jer Kostjerevac tokom istrage nije ispitan u skladu s propisima, a ovu presudu ukinulo je Apelaciono vijeće zbog povreda postupka.

Na obnovljenom suđenju tužilac Ivan Matešić rekao je da ostaje kod završnih riječi iz prvostepenog postupka, navodeći da je Tužilaštvo nesumnjivo dokazalo događaj iz mlina u Bajrićima.

„Oštećena je jasno i nedvosmisleno ukazala na optuženog kao počinioca djela“, rekao je Matešić, dodajući da je oštećena imenovala optuženog već 15 dana nakon što je razmijenjena.

Tužilac je naglasio da nema dileme da je oštećena poznavala optuženog i zatražio je da bude proglašen krivim.

Branilac optuženog, Mirna Avdibegović je navela da u ovom predmetu ne postoji naredba o sprovođenju istrage, te da je 2011. tužilac Sanja Jukić donijela naredbu o obustavljanju istrage koja je obuhvatala Kostjerevca i oštećenu.

Ona je ponovila da Kostjerevac nije saslušan u skladu sa zakonskim odredbama, da nije bio obaviješten da li je svjedok ili osumnjičen, odnosno optužen, te poučen da ima pravo na advokata, kao i da ne odgovara na pitanja.

Za odbranu su sporni navodi optužnice, kao i tvrdnja o poznanstvu oštećene i optuženog. Prema riječima branioca, oštećena je mijenjala iskaze u opisu izgleda Kostjerevca.

Avdibegovićeva se osvrnula na službenu zabilješku policije u Skelanima od 6. februara 1993. godine koja se odnosi na razgovor sa oštećenom.

„Govori se o nasilju koje je pretrpjela od Bjelić Veiza u Cerskoj i da je ostala trudna. Ne spominje se ime Adema Kostjerevca“, rekla je branilac.

Bjelić je ranije osuđen na šest godina zatvora za silovanje i pomaganje drugima u nanošenju fizičkih patnji.