Custom Linkovi

BANJALUKA, 26. OKTOBRA Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić smatra da je iz danas usvojenih zaključaka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH vidljivo da je Republički centar otvorio „Pandorinu kutiju“ o radu pravosuđa BiH.

„Republički centar je na najbolji mogući način – argumentima, činjenicama i dokazima pokazao kako radi pravosuđe u BiH“, rekao je Srni Kojić, komentarišući zaključke koje je usvojio VSTS BiH povodom informacije koju mu je dostavio Centar za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske.

Kojić je rekao da su usvojeni zaključci samo prvi korak VSTS-a BiH, ističući da očekuje da se ovi zaključci realizuju.

On je potvrdio da je danas iz Kancelarije disciplinskog tužioca VSTS-a BiH dobio obavještenje da je zaprimljena prijava Republičkog centra i da je to upravo ono što je i razmatrano na VSTS-u BiH.

Kojić je rekao da su Vlada i institucije Republike Srpske preduzele značajne korake na rješavanju pitanja ratnih zločina.

„Očekujemo da nakon razrješenja ovih sudija i tužilaca dođe do ponavljanja postupka u svim tim predmetima“, istakao je Kojić.

On je podsjetio da je jedan od članova Savjeta izjavio da ovo može da prouzrokuju da se za pojedine sudije i tužioce traži izuzeće iz predmeta.

Kojić je dodao da bi na osnovu informacije Republičkog centra srpski predstavnici u zajedničkim institucijama BiH trebalo da upute inicijativu da se po hitnom postupku izmijeni član 44 Zakona o VSTS-u BiH, koji bi davao mogućnost usljed novih okolnosti i činjenica, kao što su ove koje su sadržane u prijavi, da se sudije i tužioci mogu razriješiti i mimo provođenja disciplinskog postupka jer su nedostojni obavljanja takve funkcije.

VSTS BiH usvojio je danas zaključak da informacija Centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske, zajedno sa prilozima, bude dostavljena Kancelariji disciplinskog tužioca VSTS-a BiH, te od njega zahtjeva prioritetno postupanje.

Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica poslao je ranije VSTS-u BiH informaciju sa imenima ratnih devet sudija i šest tužilaca za koje smatra da su diskriminatorski postupali u predmetima ratnih zločina, vođenim protiv Srba.
SRNA