Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i poništenju postupka javne nabavke

17.05.2016.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i poništenju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala i tonera, LOT 2 – nabavka tonera

Odluka br. 08/4.5/404-10-10/16