Контакт

Милорад Којић

Директор

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/247-472

Душан Павловић

Начелник Одјељења за истраживање, документовање и меморијализацију

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/247-482

Mилкo Maрић

Начелник Одјељења за тражење несталих лица, ексхумације, форензичке обраде, идентификације и аналитичке послове

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/302-150

Виктор Нуждић

Начeлник Oдјељења за истраживање рата, ратних злочина и обраду документације

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/247-481

Живoрaд Mиjaтoвић

Нaчeлник Oдjeљeњa зa прaвнe, финaнсиjскe и oпштe пoслoвe

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/247-475

Милан Јеремић

Руководилац Одсјека за истраживање рата и ратних догађаја

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/247-474

Прeдрaг Mилићeвић

Рукoвoдилaц Oдсjeкa зa oбрaду дoкaзнo-дoкумeнтaциoнoг мaтeриjaлa, eвидeнтирaњe и прaћeњe прeдмeтa рaтних злoчинa

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/247-742

Дренка Шатара

Руководилац Oдсјека за финансије

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/247-478

Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

Трг Јасеновачких жртава 4, 78000 Бања Лука

051 / 247 472
051 / 247 597
rcirz@rcirz.vladars.net

7 + 13 =

Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

Вука Караџића 4, 78000 Бања Лука