Custom Linkovi

Контакт

Виктор Нуждић

Директор

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/247-472

Mилкo Maрић

Начелник Одјељења за тражење несталих лица

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/302-150

Начeлник Oдјељења за истраживање рата

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/247-481

Милица Благојевић

Нaчeлник Oдjeљeњa зa прaвнe, финaнсиjскe и oпштe пoслoвe

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/247-475

Мирослав Љубојевић

Начелник одјељења за меморијализацију, културу сјећања и памћења

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/247-474

Милан Јеремић

Руководилац Одсјека за обраду података и документације

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/247-474

Дарио Новковић

Руководилац Одсјека за ратне злочине

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/247-481

Прeдрaг Mилићeвић

Рукoвoдилaц Oдсjeкa зa рад са жртвама и породицама жртава рата

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/247-742

Драгана Радаковић

Руководилац Oдсјека за финансије

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: 051/247-478

Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

Трг јасеновачких жртава 4, 78000 Бања Лука

051 / 247 472
051 / 247 597
rcirz@rcirz.vladars.rs

4 + 12 =

Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

Трг јасеновачких жртава 4, 78000 Бања Лука