Custom Linkovi

01/03/2018 | 12:01 ⇒ 12:03 | Autor: RTRS

Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić rekao je Srni da je Radna grupa za izradu izmjena i dopuna Strategije BiH za rad na predmetima ratnih zločina u potpunosti usaglasila tekst ovog dokumenta.

Kojić je rekao da je ova strategija dala dobar okvir za procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina i zadovoljenje pravde, ali da uvijek postoji strah da oni koji je provode, a to su pravosudne institucije BiH, neće to činiti na pravi način.
„S obzirom na to da je uspostavljen sistem odgovornosti za neprovođenje strateških ciljeva i mjera, nadamo se da će se ona provoditi i da će napokon biti procesuirani predmeti koje Tužilaštvo BiH godinama nije uzelo u rad“, istakao je Kojić.
On je rekao da će Vlada Republike Srpske dati mišljenje na ovaj tekst, dok su predstavnici nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, koje su od javnog interesa, već dali pozitivno mišljenje na tekst Strategije.
„Nakon što vlade Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/ i Brčko distrikta dostave pozitivna mišljenja na ovaj dokument, strategija može ići na usvajanje u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH“, kaže Kojić.
Kojić, koji je u ime Srpske prošle godine imenovan za člana Radne grupe, kaže da je važno da se kroz tekst ovog dokumenta stvore uslovi za odgovornost za neprovođenje strateških ciljeva i strateških mjera, kao i odgovornost za neprovođenje preporuka zaključaka nadzornog tijela.
On je rekao da će u nadzornom tijelu biti dva predstavnika ispred Ministarstva pravde Republike Srpske, što znači da će postojati određena mogućnost da se zbog neprovođenje strateških ciljeva predlaže sankcionisanje onih koji ih ne provode.
„Prema procjeni Suda i Tužilaštva BiH, 200 manje složenih predmeta od 560 koliko ih se nalazi u Tužilaštvu BiH, biće ustupljeno u nadležnost tužilaštava Srpske, FBiH i Brčko distrikta u skladu sa nadležnošću“, istakao je Kojić.
On je dodao da će među najsloženijim predmetima ratnih zločina koji ostaju u Tužilaštvu BiH prioritet imati oni sa najtežim posljedicama i sa visoko pozicioniranim političkim vojnim i policijskim funkcionerima.
Rok za procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina istekao je u decembru 2015. godine.
Savjet ministara donio je prošle godine odluku o formiranju Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Strategije BiH za rad na predmetima ratnih zločina, sa zadatkom da ovaj posao bude završen do kraja maja.
U Radnu grupu imenovani su predstavnici ministarstava pravde BiH, Republike Srpske i FBiH, Pravosudne komisije Brčko distrikta, Ministarstva bezbjednosti BiH, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i Nadzornog tijela za praćenje sprovođenja Strategije za rad na predmetima ratnih zločina.
U BiH je 2008. godine usvojena Strategija za rad na predmetima ratnih zločina čiji je osnovni strateški cilj procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina u roku od sedam godina, te procesuiranje manje složenih predmeta ratnih zločina u roku od 15 godina.
Izvor: Srna