Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста

02.07.2020.

Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих расписује јавни конкур за попуну упражњеног радног мјеста:
1.1. Сарадник за евидентирање, рад на рачунару и систематизовање података,
Одсјек за обраду доказно-документационог материјала, евидентирање и праћење
предмета ратних злочина – – – 1 извршилац

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“

ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ОПИС ПОСЛОВА, СТАТУС И КАТЕГОРИЈА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС