Одлука о стављању ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача и поништењу поступка јавне набавке

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача и поништењу поступка јавне набавке канцеларијског материјала и тонера, ЛОТ 2 – набавка тонера Одлука бр....

ОДЛУКE О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала и тонера за ЛОТ 1 – набавка канцеларијског материјала Одлука ЛОТ 1 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала и тонера за ЛОТ 2 – набавка тонера...