Одлука о стављању ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача и поништењу поступка јавне набавке

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача и поништењу поступка јавне набавке канцеларијског материјала и тонера, ЛОТ 2 – набавка тонера Одлука бр....