Custom Linkovi

Расписује се Јавна лицитација системом затворених nонуда за nродају службеног моторног возила, власништво Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА – ПДФ

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – ПДФ