Custom Linkovi

Жене жртве

Центар је 2014. године започео пројекат пописа жена жртава рата страдалих у рату у БиХ 1992-1995. Пописом су обухваћене жене српске националности, страдале од различитих облика ратне тортуре: жене заробљене, заточене у логорима, у кућном притвору, сексуално злостављане, силоване, рањене, убијене. Формирана је посебна база података за жене жртве, а сваки унос је заснован на доступној валидној документацији. Имена жена, врста страдања и документација су заштићени и нису доступни јавности. У фебруару 2019. у бази Центра је евидентирано 1748 жена жртава, од којих је 695 жртава ратног силовања.

Центар је 2014. године реализовао први институционални пројекат за жене жртве сексуалног насиља у рату под називом Снага је у нама, финансиран средствима FIGAP . Будући да се радило о првом пројекту, његов циљ је било подизање свијести јавности; успостављање двосмјерне комуникације између жена које су преживјеле сексуално насиље у рату и институција власти, те психо-социјално оснаживање жена жртава рата. Пројекат је реализован у партнерству са „Удружењем жена жртава рата Републике Српске“.

Једна од најважнијих порука на којој су инсистирале жене учеснице пројекта била је да је важећи Закон о цивилним жртвама рата неадекватан јер су услови за стицање статуса цивилне жртве рата крајње ригорозни и за велики број жена жртава неоствариви. Управо због немогућности да остваре своја права, жене жртве се осјећају запостављене, маргинализоване и заборављене.

На основу тих искустава, Центар је, у сарадњи са надлежним министарствима Владе Републике Српске и УН агенцијама, учествовао у радним групама на изради новог закона о цивилним жртвама рата. Народна скупштина Републике Српске је 21. јуна 2018. усвојила Закон о заштити жртава ратне тортуре. Међутим, делегати Клуба Бошњака у Вијећу народа су 29. јуна 2018. године ставили вето на Закон, а Вијеће народа Републике Српске није постигло сагласност о питању заштите националног интереса Клуба Бошњака у вези са Законом, због чега је Закон упућен на даљње усаглашавање заједничкој комисији Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа. Будући да на заједничкој сједници одржаној 30. јула 2018. нису подржани амандмани Клуба Бошњака, Закон је упућен Уставном суду Републике Српске на коначно одлучивање. Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске је 13. септембра 2018. године донијело рјешење којим је утврђено да није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске, те је Закон објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 90/18 од 27. септембра 2018. године и ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања.

Законом је прописано активно учествовање Центра у поступку утврђивања статуса жртве ратне тортуре и то на начин да користећи своје службене евиденције и расположиву документациону грађу Центар издаје увјерења о чињеницама да ли је неко лице било изложено тортури.

Зато још једном позивамо све грађане/грађанке који посједују било какве податке о лицима страдалим у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске 1992-1995. (погинули, убијени, нестали, затварани, мучени…), те о свједоцима или лицима која су починила ратне злочине или тешка кршења људских права, да нам се јаве.