Za zločin nad Srbima u Alipašinom polju 16 godina zatvora

Apelaciono vijeće Suda BiH je drugostepenom presudom osudilo Senada Džananovića na 11, a Edina Gadžu na pet godina zatvora zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u sarajevskom naselju Alipašino polje 1992. godine.

Drugostepenom presudom su kao neosnovane odbijene žalbe Tužilaštva BiH i branilaca optuženih, čime je potvrđena prvostepena presuda izrečena 11. juna prošle godine, saopšteno je iz Suda BiH.

Džananović i Gadžo su optuženi da su, kao pripadnici Štaba Teritorijalne odbrane „Stela“ i Specijalnih jedinica takozvane Armije BiH, od sredine aprila do avgusta 1992. godine na Alipašinom polju, zajedno sa nadređenim Jusufom Prazinom Jukom i Samirom Kahvedžićem Kruškom, svjesno i voljno učestvovali u nezakonitom zatvaranju civila srpske nacionalnosti.

Srpski civili su nezakonito lišeni slobode na području grada Sarajeva, te odvođeni u prostorije Štaba Teritorijalne odbrane „Stela“ na Alipašinom polju (bivši kafe „Borsalino“ i prostorije Mjesne zajednice Mladost) i zatvarani u zatvoreničke objekte u podrumima stambene zgrade na Alipašinom polju, „B“ faza, te mesnice „Pešter“ i drugim prostorijama iste stambene zgrade.

U ovim objektima, optuženi, ali i druga lica su srpske civile podvrgli ubistvima, silovanjima, mučenju, nečovječnom postupanju, odvođenju na prinudni rad, tokom kojeg su bili izloženi smrtnoj opasnosti, te podvrgnuti različitim oblicima fizičkog i psihičkog zlostavljanja.

Džananović i Gadžo oslobođeni su optužbe za pojedine inkriminacije na način kako je to navedeno u prvostepenoj presudi, a prema kojim bi se teretili za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva Krivičnog zakona BiH.

Sud je u odnosu na pojedine inkriminacije odbio optužbu da je Džananović počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz Krivičnog zakona BiH.