VSTS-u PRIJAVLJENO 15 SUDIJA I TUŽILACA

Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ BiH ima mehanizam, ako želi da primijeni zakon, i mogućnost kazni i razrješenja sudija i tužioca u pravosudnim organima na nivou BiH koji su u ratu zatvarali Srbe po logorima, rekao je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić.

„Očekujemo da VSTS-a preduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom. VSTS mora da osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe“, rekao je direktor Centra, koji će danas uputiti VSTS-u BiH informaciju o sudijama i tužiocima u pravosudnim organima na nivou BiH koji su u ratu zatvarali Srbe po logorima.

Kojić je izjavio da ova informacija sadrži imena devet sudija i šest tužilaca koji su obavljali određene funkcije u vojnim sudovima ili kao sudije i tužioci u sudovima i tužilaštvima Federacije BiH od 1992. do 1995. godine, a danas obavljaju sudijsku ili tužilačku funkciju u pravosudnim institucijama na nivou BiH.

„Kao članovi Vijeća, sudije koje su sadržane u ovoj informaciji osudile su 91 lice srpske nacionalnosti na 1.421 godinu zatvora“, naveo je na konferenciji za novinare u Banjaluci Kojić.

On nije želio da saopšti njihova imena, osim imena sudije Šabana Maksumića u predmetu protiv Nasera Orića.

Kojić je rekao da su neke od ovih sudija i tužilaca tokom rata bili smješteni u logoru „Viktor Bubanj“ u Sarajevu, gdje su imali vojnu obavezu, te su mogli svako veče da čuju krike zatvorenih Srba koji su premlaćivani, a nisu preduzeli nijednu mjeru i radnju da to spriječe, već su naprotiv neki od njih prema izjavam svjedoka učestvovali u fizičkom maltretiranju Srba.

Kojić je naveo da u Sudu i Tužilaštvu BiH ima devet sudija i šest tužilaca koji su tokom rata na osnovu uredbe tadašnjeg Predsjedništva imenovani za vojne sudije, nakon čega su njihova imenovanja objavljena u Službenom glasniku takozvane Armije BiH.

On je napomenuo da VSTS u skladu sa Zakonom o VSTS-u mora da osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe, ističući da Savjet ima mehanizam u svojim rukama ako želi da primijeni zakon, odnosno da ima mogućnost kazni i razrješenja tih sudija.

Kojić je rekao da Republički centar želi da uputi ovu informaciju VSTS-u, da bi oni dalje preduzeli mjere i radnje iz nadležnosti propisane zakonom kako bi se osiguralno nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe.

„Kao krajnji rezultat može biti da u svim postupcima u kojima su ova lica bila sudije ili tužioci dođe do ponavljanja postupka zbog povrede prava na pravično suđenje stranaka u postupku – oštećenih lica“, kaže Kojić.

On je rekao da Republički centar očekuje brzu reakciju VSTS-a, jer je njegova uloga da osigura nezavisno, profesionalno i nepristrasno pravosuđe, te vladavina prava i jednakost za sve pred zakonom.

Kojić je najavio da će Republički centar, osim ove informacije, dostaviti VSTS-u i više od 1.000 stranica dokazne dokumentacije, izjava svjedoka i krivičnih prijava protiv trojice sudija.

On kaže da je Republički centar, prateći sudske procese na pravosudnim institucijama na nivou BiH, došao do određenih podataka koji ukazuju na diskriminaciju, ističući da je posebno simptomatično da se u najvećem broju slučajeva diskriminacije pojavljuju iste sudije i tužioci.

„Analizirajući njihovu biografiju iz ratnog perioda, došli smo do podataka da su obavljali određene funkcije u vojnim sudovima ili kao sudije i tužioci u sudovima i tužilaštvima FBiH u periodu od 1992. do 1995. godine“, naveo je Kojić.

Prema njegovim riječima, u ratnom periodu najviše diskriminacije bilo u Sarajevu, Zenici, Mostaru, Goraždu i Tuzli.