Tužilac: Dokazaćemo da su optuženi počinili ratni zločin u slučaju „Dobrovoljačka“

26.10.2022.

Čitanjem optužnice i uvednim riječima Tužilaštva BiH otvoren je glavni pretres u predmetu „Dobrovoljačka“.

Tužilaštvo tvrdi da raspolaže vještačenjima materijalnim dokazima i svjedočenjima kojima će dokazati da su po komandnoj odgovornosti optuženi Ejup Ganić sa devetoricom vojnih, policijskih i civilnih funkcionera , planirali, podstrekavali i 3. maja 1992 izvršili napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA.

Tužilac Tužilaštva BiH Mladen Vukojčić rekao je na današnjem glavnom pretresu protiv Ejupa Ganića i ostalih da će dokazati da su optuženi počinili ratni zločin protiv vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici i da su u toj koloni ubijeni i civili.

Vukojčić je istakao da će Tužilaštvo tokom postupka dokazati da su optuženi u ovom predmetu počinili ratni zločin protiv vojnika JNA koji su se pod pratnjom Unproforma iseljavali iz kasarne „Bistrik“ u Sarajevu gdje je veliki broj vojnika ubijen i ranjen, a takođe da su oni koji su bili zarobljeni preživjeli veliku torturu.

Odbrana optuženih se poziva na ranije obustavljanje istrage u Haškom tribunalu, kao i pred Sudom BiH iznoseći tvrdnju da nalazi vještaka Tužilaštva, koji su među novim dokazima u predmetu, nisu neutralni.

Osim Ganića, optužnica podignuta 27. aprila, tereti Zaima Backovića, Hamida Bahtu, Hasana Efendića, Fikreta Muslimovića, Jusufa Pušinu, Bakira Alispahića, Enesa Bezdroba, Ismeta Dahića i Mahira Žišku da su 3. maja 1992. godine u Sarajevu napali nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA, koja je bila pod pratnjom mirovnih snaga UN.

Oni su optuženi da su u okviru svojih funkcija i ovlaštenja u vojnim, policijskim i civilnim strukturama, zajedno sa podređenima planirali, podstrekavali i izvršili ovaj napad.

Optužnica ih tereti i da nisu spriječili ubistva i ranjavanja vojnika i civila, da su propustili da kazne izvršioce ubistava i ranjavanja, mučili i nečovječno postupali prema zarobljenim vojnicima, da nisu spriječili ni kaznili izvršioce, te da su pomagali počiniocima nakon izvršenog zločina.