Svjedoci potvrdili učešće optuženih u napadu na Čemerno

Svjedok Tužilaštva BiH Zehrudin Sikira danas je na suđenju optuženim za zločine nad srpskim civilima u selu Čemerno u junu 1992. izjavio da je optuženi Nehru Ganić bio načelnik Štaba Teritorijalne odbrane u Brezi, optuženi Džemal Hadžić komandant odreda „Sretno“, a da je Teufik Turudić zvani Tufo, koji je bio komandir voda, preuzeo komandu nad četom Teritorijalne odbrane nakon ranjavanja njenog komandira Senada Jašarspahića.

Svjedok je ispričao da je iz sela Papratnica 22. maja 1992. otišao u Brezu gdje se priključio odredu „Sretno“, kojim je komandovao Džemal Hadžić.

Sikira je rekao da je bio u četi pod komandom Senada Jašarspahića, a da je on bio komandir odjeljenja u „Tufinom vod“, te da su tokom dvije sedmice provedenih u Brezi imali osnovnu vojnu obuku.

On je naveo da su prvih dana u školu, u kojoj su bili smješteni, dolazili načelnik Štaba Teritorijalne odbrane u Brezi Nehru Ganić i komandant Odreda „Breza“ ili „Sretno“ Džemal Hadžić.

Sikira je rekao da je Breza nekoliko dana bila granatirana iz zone Čemerna, zbog čega su ubrzo otišli na rejon Vlahinje, za koju je kasnije saznao da je bila veoma značajna kota, a gdje su zatekli dio jedinice iz Breze.

– Konstantno smo bili granatirani sa Čemerna i tu je ranjen komandir Jašarspahić, pa je komandu preuzeo Tufo. Došao je Hadžić i rečeno nam je da smo dobili zadatak da uništimo to gnijezdo. Tufo je sa grupom otišao na Čemerno, a nas desetak je ostalo – ispričao je Sikira.

Svjedok je naveo da su se pripadnici Teritorijalne odbrane, sa kojima tokom akcije nisu imali nikakvu komunikaciju, nakon tri dana vratili uz pucnjavu, slaveći uspjeh i dodao da je u akciji poginuo Rahman Kovač, a da je Tufo ranjen u debelo meso.

Sikira je rekao da su u napadu na Čemerno, između ostalih, učestvovale njegove komšije iz Papratnice – Haris, Senad, Benjamin i Salih Sikira, te Sedin i Džemal Smolo.

On kaže da je čuo da su haubice gurnuli u provaliju, jer ih nisu uspjeli uništiti eksplozivom, kao i da se spominjalo da je u napadu učestvovao i dio sastava teritorijalne policije.

Svjedok Salko Skeledžija nije mogao da odgovori na brojna pitanja tužioca Vladimira Simovića jer se, kako je rekao, ne sjeća dešavanja u inkriminisanom periodu.

Skeledžija je potvrdio da se kao dobrovoljac prijavio u Teritorijalnu odbranu Kakanj, te da se ne sjeća šta je radio u Brezi, gdje je otišao sa ostalim pripadnicima jedinice.

On je rekao da je iz Breze otišao u neko selo prije akcije na Čemerno, da je Jašarspahić ranjen u selu i da je Tufo bio komandir.

Skeledžija je izjavio da je bilo i nekoliko Sikira, te da su na Čemernu bile tri ili četiri haubice koje je trebalo uništiti.

Svjedok je dodao da im je Tufo rekao da idu u akciju, a da on nije išao u selo, nego je ostao u pozadini.

Tužilaštvo BiH optužilo je Džemala Hadžića, Teufika Turudića, Džemala Smolu, Senada, Harisa i Benjamina Sikiru, Enesa Duraka, Mirsada, Nusreta i Mirzeta Bešliju, te Hamdiju Spahića da su krajem maja i u prvoj polovini juna 1992. godine zajedno sa drugim licima svjesno učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu u selu Čemerno.

Optužnica bivše pripadnike Teritorijalne odbrane i aktivnog i rezervnog sastava policije tadašnje RBiH tereti da su 10. juna 1992. godine napali Čemerno u kojem su ubili 30 Srba, među kojima je najmlađa žrtva imala 16, a najstarija više od 80 godina.

Ubijeno je desetak žena, a u napadu je paljena pokretna i nepokretna imovina Srba koji su mučeni i ubijani.

Nastavak suđenja zakazan je za četvrtak, 26. septembar.