Custom Linkovi

Суд Босне и Херцеговине потврдио је дана, 26. јануара 2018. године оптужницу која оптуженог Алминка Исламовића терети да је починио кривично дјело ратни злочин против цивилног становништва из члана 173. став 1. тачка а), ц), е), ф) Кривичног закона Босне и Херцеговине и кривично дјело уништавање културних историјских и религиозних споменика из члана 183. став 1. истог закона.

Оптужница терети оптуженог да је у временском периоду од мјесеца марта до мјесеца октобра 1992. године за вријеме оружаног сукоба у БиХ, између Хрватског вијећа обране и Војске Републике Српске, не територији општине Боснански Брод у Босни и Херцеговини, као припадник Војне полиције у склопу 101. бригаде ХВО-а у Босанском Броду, и то у својству командира вода Војне полиције, сам или заједно са другима припадницима ХВО, поступао супротно правилима међународног хумантарног права, кршећи одредбе члана 3. Женевске конвенције IV од 12. августа 1949. године о заштити грађанских лица за вријеме рата или оружаног сукоба и члана 1. Допунског протокола II из 1977. године, учествовањем у незаконитом затварању цивила српске националности, њиховом убијању, физичком и психичком злостављању, пљачкању и паљењу имовине српског становништва, паљењу и уништавању културних историјских и религиозних споменика и одвођење на принудни рад.

Суд БиХ, 30.01.2018.