O centru

Institucije Republike Srpske su se tokom rata 1992-1995. bavile istraživanjem i prikupljanjem dokumentacije o počinjenim ratnim zločinima.

Organizovaniji pristup istraživanju i dokumentovanju ratnih zločina počinje osnivanjem Dokumentacionog centra za istraživanje ratnih zločina („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/99) i Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine u Hagu (2001. godine).

17.01.2003. godine počinje sa radom Republički sekretarijat za odnose sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu i istraživanje ratnih zločina, koji je formiran Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 70/02). Sekretarijat je objedinio rad prethodne dvije institucije sa Komisijom za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske.

16.07.2003. godine, Komisija za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske se izdvaja iz sastava Sekretarijata.

23.12.2008.godine osnovan je Republički centar za istraživanje ratnih zločina (Zakon o republičkoj upravi, „Službeni glasnik RS“ br. 118/08) kao republička upravna organizacija u sastavu Ministarstva pravde Vlade Republike Srpske. Novoformirani Centar je reorganizovan iz Republičkog sekretarijata za odnose sa MKSJ u Hagu i istraživanje ratnih zločina.

Ekonomskom politikom Republike Srpske za 2013. godinu predviđeno je spajanje Operativnog tima Republike Srpske za traženje nestalih lica i Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina, nakon čega je i formalno pravno, donošenjem  Zakona  o izmjenama Zakona o Republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 121/12), osnovana nova republička upravna organizacija pod nazivom Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica,  koji je počeo sa radom 01.01.2013. godine.