Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i tonera za LOT 1 – nabavka kancelarijskog materijala

Odluka LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i tonera za LOT 2 – nabavka tonera

Odluka LOT 2