ОДЛУКE О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

28.04.2016.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала и тонера за ЛОТ 1 – набавка канцеларијског материјала

Одлука ЛОТ 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала и тонера за ЛОТ 2 – набавка тонера

Одлука ЛОТ 2