Одлука о стављању ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача и поништењу поступка јавне набавке канцеларијског материјала и тонера, ЛОТ 2 – набавка тонера

Одлука бр. 08/4.5/404-10-10/16