Одлука о избору најповољнијег понуђача услуга поправке и одржавања рачунара, рачунарске, канцеларијске и друге сличне опреме

Одлука бр. 08/4.5/404-23-5/15