Kojić: Haški sud još jednom pogazio međunarodno pravo i pravdu

Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić smatra da je Haški tribunal ne uvažavajući činjenice i dokaze odbrane i potvrđivanjem prvostepene presude doživotne kazne zatvora generalu Ratku Mladiću još jednom pogazio međunarodno pravo i pravdu.

– Ovakvim postupcima i ovakvim presudama Haški sud nije želio da ispuni ciljeve iz svog osnivačkog akta, a ti ciljevi su bili da to bude zadovoljenje pravde i pomirenje među narodima – rekao je Kojić Srni.

On je napomenuo da Žalbeno, kao i Pretresno vijeće, Haškog tribunala nije željelo da uvažava činjenice i dokaze koje je iznosila odbrana generala Mladića, već uvažava praksu koja je bila u ranijim predmetima pred Haškim tribunalom.

– Na ovaj način Haški tribunal je još jednom i dodatno urušio međunarodno pravo i međunarodnu pravdu – istakao je Kojić.

On je rekao da ohrabruje da svi članovi Žalbenog vijeća nisu imali saglasnost za sve tačke optužnice, imajući u vidu da je sudija Priska Nijambe izdvojila suprotna mišljenja od svih ostalih članova vijeća.

– Očigledno je da je to jedini sudija koji je cijenio sve dokaze tužilaštva i odbrane, a nije se bavio praksom koju je Haški tribunal imao u ranijem periodu – zaključio je Kojić.

Žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo je doživotnu kaznu za komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.

Mladić je i u prvobitnoj presudi proglašen krivim po 10 od 11 tačaka optužnice.

I u prvoj i u drugoj presudi Mladić je oslobođen optužnice za genocid u šest opština BiH.

Odluke su donesene uz izuzete stavove sudije Nijambe, koja je skoro po svakoj tački imala pozitiva mišljenja o žalbama Mladićeve odbrane i drugačije stavove od ostatka Žalbenog vijeća.