Јавна лицитација за продају путничког моторног возила

Јавна лицитација за продају путничког моторног возила

Расписује се Јавна лицитација системом затворених nонуда за nродају службеног моторног возила, власништво Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица. ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА – ПДФ ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ –...