Custom Linkovi

Суд Босне и Херцеговине

Кривично одјељење – Одсјек I за ратне злочине

Саопштење за јавност

Датум, 16. фебруар 2018. године

Број предмета: S1 1 K 007949 13 Kri

Име: Горан Сарић

Бр: 18-02/3850

Ослобађајућа пресуда у предмету Горан Сарић

Вијеће Одсјека I за ратне злочине Суда Босне и Херцеговине у кривичном предмету против оптуженог Горана Сарића, након одржаног главног претреса, изрекло је пресуду којом је оптужени Горан Сарић ослобођен оптужбе за кривично дјело геноцид из члана 171. Кривичног закона Босне и Херцеговине (КЗ БиХ) у вези са чланом 180. став 1. и чланом 31. КЗ БиХ.

Оптужени се на основу одредбе члана 284. тачка ц) Закона о кривичном поступку БиХ ослобађа оптужбе да је на дужности команданта Специјалне бригаде полиције МУП-а РС и члана Штаба команде полицијских снага Министарства полиције РС-а у периоду од 10.07. до 19.07.1995. године, у току којег периода су ВРС и МУП РС, предузимали широк и систематичан напад против цивилног бошњачког становништва заштићене зоне УН-а Сребреница, знајући за намјеру учесника удруженог злочиначког подухвата, међу којима су били Радован Караџић, предсједник Републике Српске и главнокомандујући ВРС-а, Ратко Младић, командант Главног штаба ВРС-а, Љубиша Беара, начелник Управе за безбједност и обавјештајне послове Главног штаба ВРС-а, Вујадин Поповић, начелник за безбједност Дринског корпуса ВРС-а, Драго Николић, помоћник команданта за безбједност Зворничке бригаде, те други припадници војног и цивилног врха РС да дјелимично истријебе групу бошњачког народа Источне Босне, наношењем тешких физичких и душевних повреда, присилним премјештањем становништва, одвајањем мушкараца од њихових породица, заробљавањем и погубљењима мушкараца Бошњака на ширем подручју општина Братунац, Сребреница и Зворник а што је за посљедицу имало 40.000 присилно премјештеног бошњачког становништва и више од 8.000 по кратком поступку погубљених дјечака и мушкараца Бошњака, свјесно им пружио помоћ.

На основу одредбе из члана 188. став 4. и члана 189. став 1. ЗКП БиХ, оптужени се ослобађа дужности накнаде трошкова кривичног поступка.

На основу одредбе члана 198. став 2. и 3. ЗКП БиХ, оштећени се са имовинскоправним захтјевима, упућују на парницу.

Оптуженом Горану Сарићу укида се мјера забране путовања из члана 126. став 2. ЗКП БиХ одређена рјешењем Суда од 17.09.2013. године и др.