Дјелатности

Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица обавља стручне и друге послове који се односе на:

• истраживање, прикупљање, документовање, обраду, класификацију, презентовање и архивирање документационе и друге грађе о Одбрамбено-отаџбинском рату, другим ратовима из периода 20. вијека на простору бивше Југославије, геноциду у Независној држави Хрватској, ратним злочинима, злочинима почињеним против човјечности и вриједности заштићених међународним правом, као и другим догађајима на простору Босне и Херцеговине и бивше Југославије, њиховим узроцима, посљедицама, те појавама и механизмима који доводе до њих или их сузбијају и спрјечавају;
• истраживање кључних догађаја и злочина из историјског, војног, правног, социолошког, политичкког, економског и психолошког аспекта, као и других аспеката од значаја за објективно сагледавање ових догађаја,
• утврђивање, предлагање и координисање базних аспеката политика памћења, меморијализације, културе сјећања и памћења,
• стручно оспособљавање заинтересованих и циљаних група и јавности,
• анализу почињених злочина, утврђивање истине за поједине догађаје и личности и прошлости и других релевантних догађаја, њихову обраду, верификацију и вредновање,
• формирање и развој база података и службених евиденција о догађајима и њиховим посљедицама и о кривичним предметима ратних злочина,
• издавање увјерења, односно других исправа (потврда и др.) о чињеницама о којима води службену евиденцију,
• припрему статистичких и других података о резултатима истраживања,
• сарадњу са сличним институцијама и органима, органима правосуђа и организацијама и владиним и невладиним и другим организацијама и појединцима у земљи и ностранству,
• презентовање и публиковање резултата истраживања и других активности,
• координацију активности сарадње органа Републике Српске са Механизмом за међународне кривичне судове у Хагу у складу са чланом 2. тачка 8 Устава БиХ и Статутом Механизма за међународне кривичне судове у Хагу,
• предлагање Влади аката у вези са истраживањем злочина и сарадњом са Механизмом за међународне кривичне судове у Хагу,
• пружање помоћи тимовима одбране лица оптужених за почињене ратне злочине,
• евидентирање, вођење и ажурирање базе података о несталим лицима и њиховим породицама,
• лоцирање мјеста страдања несталих лица, масовних, појединачних и измјештених гробница на територији БиХ, Републике Хрватске и Републике Србије,
• достављање података о потенцијалним гробницама надлежним тужилаштвима,
• вођење евиденције о члановима породица несталих лица која су/нису дали крв за ДНК анализу,
• праћење ексхумације гробница несталих лица према позву надлежних органа,
• успостављање оперативне сарадње са свим институцијама, удружењима и породицама несталих,
• информисање надлежног тужилаштва о евентуално нађеним гробницама несталих лица која нису евидентирана у бази података,
• сарадњу са свим породицама и удружењима несталих лица у Републици Српској и ван Републике Српске, организовање и позивање породица несталих лица на идентификацију,
• организовање почасних испраћаја и предају породицама идентификованих тијела,
• израду фото-документације мјеста на којем се налази гробница несталих лица,
• учешће у форензичкој обради пронађених тијела,
• проналажење свједока и рад са њима,
• коришћење и одржавање објеката намијењених за обдукцију,
• смјештај и чување идентификованих и неидентификованих тијела несталих лица,
• вођење евиденције о несталим лицима,
• друге послове у складу са законом и другим прописима.