Дјелатности

Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица обавља стручне и друге послове који се односе на:

 • истраживање, прикупљање, документовање, обраду, класификацију, презентовање и архивирање документационе и друге грађе о Одбрамбено-отаџбинском рату, другим ратовима из периода 20. вијека на простору бивше Југославије, геноциду у Независној држави Хрватској, ратним злочинима, злочинима почињеним против човјечности и вриједности заштићених међународним правом, као и другим догађајима на простору Босне и Херцеговине и бивше Југославије, њиховим узроцима, посљедицама, те појавама и механизмима који доводе до њих или их сузбијају и спрјечавају;
 • истраживање кључних догађаја и злочина из историјског, војног, правног, социолошког, политичкког, економског и психолошког аспекта, као и других аспеката од значаја за објективно сагледавање ових догађаја,
 • утврђивање, предлагање и координисање базних аспеката политика памћења, меморијализације, културе сјећања и памћења,
 • стручно оспособљавање заинтересованих и циљаних група и јавности,
 • анализу почињених злочина, утврђивање истине за поједине догађаје и личности и прошлости и других релевантних догађаја, њихову обраду, верификацију и вредновање,
 • формирање и развој база података и службених евиденција о догађајима и њиховим посљедицама и о кривичним предметима ратних злочина,
 • издавање увјерења, односно других исправа (потврда и др.) о чињеницама о којима води службену евиденцију,
 • припрему статистичких и других података о резултатима истраживања,
 • сарадњу са сличним институцијама и органима, органима правосуђа и организацијама и владиним и невладиним и другим организацијама и појединцима у земљи и иностранству,
 • презентовање и публиковање резултата истраживања и других активности,
 • координацију активности сарадње органа Републике Српске са Механизмом за међународне кривичне судове у Хагу у складу са чланом 2. тачка 8 Устава БиХ и Статутом Механизма за међународне кривичне судове у Хагу,
 • предлагање Влади аката у вези са истраживањем злочина и сарадњом са Механизмом за међународне кривичне судове у Хагу,
 • пружање помоћи тимовима одбране лица оптужених за почињене ратне злочине,
 • евидентирање, вођење и ажурирање базе података о несталим лицима и њиховим породицама,
 • лоцирање мјеста страдања несталих лица, масовних, појединачних и измјештених гробница на територији БиХ, Републике Хрватске и Републике Србије,
 • достављање података о потенцијалним гробницама надлежним тужилаштвима,
 • вођење евиденције о члановима породица несталих лица која су/нису дали крв за ДНК анализу,
 • праћење ексхумације гробница несталих лица према позву надлежних органа,
 • успостављање оперативне сарадње са свим институцијама, удружењима и породицама несталих,
 • информисање надлежног тужилаштва о евентуално нађеним гробницама несталих лица која нису евидентирана у бази података,
 • сарадњу са свим породицама и удружењима несталих лица у Републици Српској и ван Републике Српске, организовање и позивање породица несталих лица на идентификацију,
 • организовање почасних испраћаја и предају породицама идентификованих тијела,
 • израду фото-документације мјеста на којем се налази гробница несталих лица,
 • учешће у форензичкој обради пронађених тијела,
 • проналажење свједока и рад са њима,
 • коришћење и одржавање објеката намијењених за обдукцију,
 • смјештај и чување идентификованих и неидентификованих тијела несталих лица,
 • вођење евиденције о несталим лицима,
 • друге послове у складу са законом и другим прописима.