„Direktiva“ ogolila namjere Bošnjaka

S početka 90-tih u krvi je razbijena zajednička država. „Zasluge“ pripadaju domaćim secesionistima i stranom faktoru.

Najbrojni narod na Balkanu, Srbi ostao je zatečen u više novoformiranih država, niko ga nije pitao da li to želi.

Ispunjavae su želje za nezavinsošću drugima – Slovencima, Hrvatima, muslimanima, a kasnije i Albancima. Tri decenije kasnije na površinu isplivaju dokumenti koji nedvosmileno ukazuju ko je odgovoran za početak rata u BiH.

„Direktiva za odbranu suvereniteta i nezavisnosti RBiH“ iz aprila 1992. godine ne samo da odgovornost za rat pripisuje Bošnjacima, nego govori o njihovim namjerama prema Srbima.

Opširnije u prilogu: