Viktor Bezručenko, vojni ekspert UN i ratni načelnik UNPROFOR-ovog štaba u Sarajevu, rekao je u razgovoru za RTRS da Sarajevo nije bilo pod opsadom već pod blokadom.

Ako pogledate dokumenta Vojske Republike Srpske, posebno Generalšataba i Sarajevsko-romanijskog korpusa, vidjećete da se nigdje ne pominje opsada. Koristi se stručni vojni izraz blokada… Leksikon JNA ne poznaje izraz opsada već blokada. Razlika između opsade i blokade je u oružju za koje se opredijelila strana koja napada. Istorijski gledano, osnovno oružje koje se koristi u opsadi je izgladnjivanje, odnosno strana koja napada nastoji da glađu izmori drugu stranu i primora je na predaju. Ako pogledate situaciju u Sarajevu, stanovništvo jeste bilo u dosta teškoj situaciji, ali Sarajevo je dobijalo ogromne količine humanitarne pomoći što nije slučaj sa drugim primjerima iz istorije – rekao je Bezručenko, koji je jedan od članova šestočlane Međunarodne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine.

On je naveo da je najpoznatiji primjer iz istorije opsada Lenjingrada, te da, kada se ona poredi sa Sarajevom, pokazuje da u ovom slučaju nije bilo opsade.

– Stanovništvo Sarajeva jeste patilo i stradalo, ali vojna istorija Lenjingrada služi kao primjer prave opsade i okrutnosti, a ne Sarajevo – istakao je Bezručenko.

Kada je riječ o karakteru rata u BiH, Bezručenko je rekao da ni danas ne postoji jedinstven stav o ovom pitanju, da jedni istoričari smatraju da je riječ o agresiji a drugi o građanskom ratu, te da je njegovo mišljenje da je to bio građanski rat.

– Ako primijenite kriterijume Međunarodnog pokreta crvenog krsta, rat u BiH definitivno nije bio međunarodni već građanski. Međutim, to nužno ne znači da rat nije imao još jedan aspekt i to aspekt međunarodnog sukoba, zbog umiješanosti Hrvatske, koja je bila duboko upletena u situaciju u BiH, i zbog umiješanosti JNA, bar do maja 1992. kada se formalno povukla iz BiH – naveo je Bezručenko.

Bezručenko je, u serijalu RTSR-a o stradanju Srba u Sarajevu, rekao i da je ratni cilj Stranke demokratske akcije bio protjerivanje Srba iz ovog grada te da se to sprovodilo na različite načine – maltretiranjem, ubijanjem, nezakonitim oduzimanjem imovine, skrnavljenjem groblja i crkava.

Rezultat svega toga je da danas predratna zajednica Srba u Sarajevu ne postoji – istakao je Bezručenko.

Izvor: RTRS