Усвојен Приједлог закона о заштити жртава ратне тортуре

Влада Републике Српске данас је утврдила Приједлог закона о заштити жртава ратне тортуре, којим се уређују услови и поступак за признавање статуса и права жртава ратне тортуре као посебне категорије цивилних жртава рата, рекао је министар рада и борачко-инвлидске заштите Републике Српске Миленко Савановић.
Савановић је на конференцији за новинаре подсјетио да је Нацрт закона о заштити жртава ратне тортуре усвојен 22. фебруара у Народној скупштини Републике Српске, након чега је спроведена јавна расправа и уважене одређене сугестије.

Представник Министарстава рада и борачко-инвалидске заштите Рада Кела истакла је да се предложеним законом уређују права по основу утврђеног статуса и начин њиховог остваривања, начин обезбјеђивања средстава за остваривање тих права, те друга питања од значаја за признавање статуса и права по овом закону.

„Овај закон искључује дискриминацију по основу националне, расне и вјерске
припадности, као и све друге облике дискриминације и обезбјеђује поштовање принципа равноправности полова, правичности, социјалне осјетљивости и солидарности, те равнотежу између приватног интереса и друштвених могућности“, рекла је Кела.

Она је нагласила да је Приједлогом закона прописано да жртве ратне торуре, односно жртве сексуалног насиља, имају могућност мјесечне новчане накнаде.

„Приједлогом закона је прописана могућност бањске рехабилитације жртава ратне тортуре, здравствено осигурање, те спровођења пројеката запошљавања и самозапошљавања“, додала је Кела.

БАЊАЛУКА, 24. МАЈА /СРНА/