Усвојен Закон о заштити жртава ратне тортуре

22.06.2018.

Усвојен је Закон о заштити жртава ратне тортуре, којим је предвиђено да се за финансирање мјесечних примања за лица која су претрпјела сексуално насиље у рату као најтежи облик тортуре на годишњем нивоу обезбиједи 1.096.200 КМ.

Овим Законом уређују се права по основу утврђеног статуса и начин њиховог остваривања, начин обезбјеђивања средстава за остваривање тих права, те друга питања од значаја за признавање статуса и права по овом закону.
За најтежу групу жртава сексуалног злостављања предвиђена су мјесечна примања у износу цивилне инвалиднине друге групе од 304,50 КМ. Половина од укупног броја жртава претрпјела је сексуално насиље за вријеме заробљеништва и оствариће право на мјесечно примање у висини од 174 КМ. Друга половина од укупног броја жртава претрпјела је сексуално насиље под другим околностим изван логора и оствариће право на мјесечно примање у висини од 130,50 КМ.
Корисници мјесечних примања по овом Закону су и особе које су као малољетне биле у заробљеништву у логору, под условом да им је утврђен степен тјелесног оштећења од 20 до 60 одсто, а мјесечна примања за ова лица планирана су у износу од 130,50 КМ.
Бања Лука, 21.06.2018.