Ustavni sud: Odbačena apelacija osuđenog za silovanje srpske maloljetnice u Sarajevu 1993. godine

Ustavni sud BiH zaključio je da nije prekršeno pravo na pravičnu odbranu Mirsada Menzilovića, osuđenog na šest godina zatvora zbog silovanja srpske maloljetnice 1993. godine u Sarajevu, te odbio njegovu apelaciju kao neosnovanu. Menzilović je u avgustu 2019. godine podnio apelaciju na presude Suda BiH iz 2018. i 2019. godine.

U odluci je Ustavni sud zaključio da ne postoji povreda prava na pravično suđenje budući da su redovni sudovi za svoje odluke dali detaljno, jasno i argumentovano obrazloženje u pogledu izvedenih dokaza i njihove pravne valjanosti, te zato što ocjena izvedenih dokaza ni u jednom dijelu ne izgleda proizvoljna ili neprihvatljiva sama po sebi.

Ustavni sud je pojasnio da nema elemenata koji bi ukazali na to da je dokazni postupak zloupotrijebljen na Menzilovićevu štetu niti da je sud proizvoljno primijenio bilo koju odredbu procesnog prava u donošenju odluke, prenosi Birn.

Apelaciono vijeće Suda BiH je u julu 2019. godine, nakon obnovljenog suđenja, proglasilo nekadašnje pripadnike takozvane Armije BiH Menzilovića i Samira Kešmera krivim za silovanje počinjeno 1993. godine nad zaštićenom svjedokinjom „A“, koja je u to vrijeme bila maloljetna.

Presudom je Kešmeru i Menziloviću naređeno da svjedokinji „A“ na ime nematerijalne štete isplate ukupno 30.000 KM.

Suđenje Kešmeru i Menziloviću obnovljeno je nakon što je Apelaciono vijeće ukinulo prvostepenu presudu kojom su osuđeni na po pet godina zatvora zbog ovog djela.

Prvostepenom presudom, koja je izrečena u julu 2018. godine, na šest godina je osuđen i Elvir Muminović, ali je postupak protiv njega razdvojen zbog bjekstva.

Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.