Podignuta optužnica za zločine u Čemernom

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 11 osoba zbog ratnog zločina nad žrtvama srpske nacionalnosti u Čemernom kod Ilijaša 1992. godine.

Navode optužnice Tužilaštvo BiH će dokazivati pozivanjem oko 120 svjedoka, među kojima i preživjelih žrtava i prilaganjem oko 400 materijalnih dokaza.

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine, podigao je optužnicu protiv:

1. HADŽIĆ DŽEMALA, rođenog 1954. godine u Kaknju, 
2. TURUDIĆ TEUFIKA zv. “Tufo”, rođenog 1960. godine u Kaknju 
3. SMOLO DŽEMALA zv. “Haga”, rođenog 1963. godine u Kaknju, 
4. SIKIRA SENADA, rođenog 1959. godine u Kaknju 
5. SIKIRA BENJAMINA zv. “Benče”, rođenog 1969. godine u Kaknju, 
6. SIKIRA HARISA zv. “Hare”, rođenog 01.07.1971.godine u Kaknju, 
7. DURAK ENESA rođenog 1964. godine u Varešu 
8. BEŠLIJA MIRSADA, rođenog 1964. godine u Ilijašu 
9. BEŠLIJA NUSRETA, rođenog 1962. godine u Ilijašu, 
10. BEŠLIJA MIRZETA, rođenog 1968. godine u Sarajevu, 
11. SPAHIĆ HAMDIJE, rođenog 1960. godine u Ilijašu.

Optuženi se terete da su, za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, u svojstvu zapovjednika i pripadnika struktura Armije RBiH, Teritorijalne odbrane (TO) i aktivnog i rezervnog sastava MUP-a, postupali protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata.

U optužnici se navodi, da su optuženi, sudjelovali u planiranju, dogovaranju, pripremi, organiziranju i izvršenju udruženog zločinačkog pothvata sa ciljem da se svo stanovništvo srpske nacionalnosti u selo Čemerno u općini Ilijaš, u potpunosti ukloni počinjenjem namjernog lišavanja života (ubojstva) svih osoba srpske nacionalnosti u selu Čemerno, bez razlikovanja civila i vojnika VRS, uključujući i zarobljene civile i pripadnike VRS koji su položili oružje, kao i prekomjernim i vojno neopravdanim uništenjem i njihove nepokretne i pokretne imovine.

U optužnici se navodi, da je u sinhroniziranom napadu na selo, u mjesecu junu 1992. godine, počinjeno ubojstvo najmanje 30 žrtava srpske nacionalnosti, oba pola i različite životne dobi, među kojima je bilo žena i malodobnih osoba, a neke od žrtava su mučene i ubijene na izuzetno svirep način, a njihova tijela masakrirana.