Milorad Kojić: Izvještaj o Srebrenici ruši mantru Zapada

Vansudski mehanizmi određivanja činjenica su međunarodno priznata metoda, zbog čega je izvještaj o stradanju svih naroda na području srebreničke regije od 1992. do 1995. godine od velikog značaja kako bi domaća, ali i međunarodna javnost imala potpun i objektivan prikaz svih događaja u tom periodu.

Rekao je ovo u intervjuu za “Glas Srpske” direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić govoreći o izvještaju koji je sačinila Nezavisna međunarodna komisija za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992 – 1995, a koji bi uskoro trebao biti dostupan javnosti.

– Predsjedavajući komisije Gideon Grajf je rekao nekoliko ključnih elemenata. Ono što je činjenica, prema definiciji genocida, je da se nije desio niti pojedinačni, niti genocid uopšte, što je dokazivo i kroz same izvore i dokumente. Dakle, pričam o onome što je predsjedavajući rekao prilikom svog izlaganja – rekao je Kojić.

GLAS: Izvještaj je i prije objavljivanja dočekan veoma negativno, a Vi ste optuženi da “negirate genocid”.

KOJIĆ: Mi u Republici Srpskoj i srpski narod uopšte ne spori da se u Srebrenici desio zločin nad Bošnjacima, to je i u izvještaju. Ono što je problem što Bošnjaci ne žele da priznaju da su se nad Srbima desili strašni zločini u periodu od 1992. do 1995. godine na području Podrinja. Svaki pokušaj da se o tome govori, zvaničnici u FBiH, nevladine organizacije i javnost generalno pokušavaju da predstave kao ponižavanje njihove žrtve. To nije put ka pomirenju.

GLAS: Možete li nam možete nešto više reći o konkretnim podacima u izvještaju? Šta je Komisija utvrdila?

KOJIĆ: Ne bih sebi dao za pravo da govorim o brojkama dok izvještaj ne bude objavljen, jer će uskoro biti dostupan javnosti na sajtu Centra. Ostavio bih taj dio da se javnost sama upozna. Ono što je činjenica da su konstatovani zločini nad srpskim narodom u srednjem Podrinju. Takođe je konstatovano da je počinjen zločin, a ne genocid, nad bošnjačkim narodom u Srebrenici.

GLAS: Da li će izvještaj biti promovisan, ne samo domaćoj, već i međunarodnoj javnosti?

KOJIĆ: Vlada RS je prilikom prezentacije od strane predsjedavajućeg Komisije izvještaj primila k znanju. U jednom od zaključaka je jasno i nedvosmisleno navedeno da je izvještaj potrebno prevesti na nekoliko stranih jezika, što se i radi, i da je potrebno prezentovati izvještaj domaćoj, a prevashodno i međunarodnoj javnosti. On je vlasništvo članova Komisije i, naravno da će ga i oni prezentovati sami. Mi planiramo da im pomognemo organizacijom događaja i skupova kod nas, ali i u svijetu.

GLAS: Vjerujete li da će izvještaj uspjeti srušiti mantru koja je godinama stvarana sa Zapada?

KOJIĆ: Naravno. Znamo da se kroz istoriju dešavaju rehabilitacije ljudi i, recimo kad je u pitanju imovina, restitucija. Kao jedini relevantan istorijski izvor pokušavaju se nametnuti politički i ideološki motivisane presude Haškog tribunala, ali one to ne mogu biti. Baš zbog toga je važno da je ova komisija u kojoj su međunarodni eksperti završila svoj rad i da će rezultati biti prikazani u svijetu.

Dokumentacija

GLAS: Na koji način je radila komisija i da li će javnost moći da vidi dokaze na osnovu kojih su dati određeni zaključci?

KOJIĆ: Mislim da je Nezavisna međunarodna komisija za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992 – 1995 godine dala najbolji odgovor o svim dešavanjima u ovom periodu i na ovom području. Obrađen je veliki broj dokumenata, izvora i sve je navedeno u izvještaju. Samim tim, svi koji ga budu čitali imaće priliku da vide konkretne dokaze.