Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović i direktor Spomen-područja Donja Gradina Tanja Tuleković potpisali su danas u Banjaluci Memorandum o saradnji u oblasti očuvanja kulture sjećanja i pamćenja u Republici Srpskoj.

Memorandumom je, između ostalog, definisano da svaka od strana, u skladu sa svojim nadležnostima, omogući sprovođenje aktivnosti u smislu uspostavljanja i očuvanja nacionalne kulture sjećanja i pamćenja, saopšteno je iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

U saopštenju je navedeno da će Centar staviti na raspolaganje stručne kapacitete, potrebnu dokumentaciju i saznanja do kojih je došao u radu, a pružiće i svaku drugu vrstu podrške u realizaciji dogovorenog.

Spomen-područje Donja Gradina, kao najznačajnija memorijalna ustanova u Republici Srpskoj za Drugi svjetski rat, takođe će istrajati u nastojanju da ova materija, što potpunije i kvalitetnije, bude uključena u nastavne planove i programe.

Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu radiće, između ostalog, kroz programe edukovanja svojih kadrova i studenata, na razvoju nacionalne kulture sjećanja i pamćenja.

Centar je prethodno potpisao Memorandum sa predstavnicima Republičkog pedagoškog zavoda i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Potpisnice Memoranduma imaju po jednog predstavnika u Koordinacionom timu za uspostavljanje i očuvanje kulture pamćenja, čiji je zadatak da dogovorene aktivnosti budu osmišljenje i realizovane u skladu sa dogovorenim principima.