Kontakt

Milorad Kojić

Direktor

Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: 051/247-472

Dušan Pavlović

Načelnik Odjeljenja za istraživanje, dokumentovanje i memorijalizaciju

Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: 051/247-482

Milko Marić

Načelnik Odjeljenja za traženje nestalih lica, ekshumacije, forenzičke obrade, identifikacije i analitičke poslove

Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: 051/302-150

Viktor Nuždić

Načelnik Odjeljenja za istraživanje rata, ratnih zločina i obradu dokumentacije

Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: 051/247-481

Milica Blagojević

Načelnik Odjeljenja za pravne, finansijske i opšte poslove

Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: 051/247-475

Milan Jeremić

Rukovodilac Odsjeka za istraživanje rata i ratnih događaja

Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: 051/247-474

Dario Novković

Rukovodilac Odsjeka za obradu dokumentacije Banja Luka

Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: 051/247-481

Predrag Milićević

Rukovodilac Odsjeka za obradu dokazno-dokumentacionog materijala, evidentiranje i praćenje predmeta ratnih zločina

Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: 051/247-742

Dragana Radaković

Rukovodilac Odsjeka za finansije

Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: 051/247-478

Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica

Trg Jasenovačkih žrtava 4, 78000 Banja Luka

051 / 247 472
051 / 247 597
rcirz@rcirz.vladars.net

9 + 6 =

Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica

Vuka Karadžića 4, 78000 Banja Luka