Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih raspisuje javni konkur za popunu upražnjenog radnog mjesta:
1.1. Saradnik za evidentiranje, rad na računaru i sistematizovanje podataka,
Odsjek za obradu dokazno-dokumentacionog materijala, evidentiranje i praćenje
predmeta ratnih zločina – – – 1 izvršilac

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“

TEKST JAVNOG KONKURSA

OPIS POSLOVA, STATUS I KATEGORIJA

OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI KONKURS