Usvojen Prijedlog zakona o zaštiti žrtava ratne torture

Vlada Republike Srpske danas je utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti žrtava ratne torture, kojim se uređuju uslovi i postupak za priznavanje statusa i prava žrtava ratne torture kao posebne kategorije civilnih žrtava rata, rekao je ministar rada i boračko-invlidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
Savanović je na konferenciji za novinare podsjetio da je Nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture usvojen 22. februara u Narodnoj skupštini Republike Srpske, nakon čega je sprovedena javna rasprava i uvažene određene sugestije.

Predstavnik Ministarstava rada i boračko-invalidske zaštite Rada Kela istakla je da se predloženim zakonom uređuju prava po osnovu utvrđenog statusa i način njihovog ostvarivanja, način obezbjeđivanja sredstava za ostvarivanje tih prava, te druga pitanja od značaja za priznavanje statusa i prava po ovom zakonu.

„Ovaj zakon isključuje diskriminaciju po osnovu nacionalne, rasne i vjerske
pripadnosti, kao i sve druge oblike diskriminacije i obezbjeđuje poštovanje principa ravnopravnosti polova, pravičnosti, socijalne osjetljivosti i solidarnosti, te ravnotežu između privatnog interesa i društvenih mogućnosti“, rekla je Kela.

Ona je naglasila da je Prijedlogom zakona propisano da žrtve ratne torure, odnosno žrtve seksualnog nasilja, imaju mogućnost mjesečne novčane naknade.

„Prijedlogom zakona je propisana mogućnost banjske rehabilitacije žrtava ratne torture, zdravstveno osiguranje, te sprovođenja projekata zapošljavanja i samozapošljavanja“, dodala je Kela.

BANJALUKA, 24. MAJA /SRNA/