Usvojen Zakon o zaštiti žrtava ratne torture

Usvojen je Zakon o zaštiti žrtava ratne torture, kojim je predviđeno da se za finansiranje mjesečnih primanja za lica koja su pretrpjela seksualno nasilje u ratu kao najteži oblik torture na godišnjem nivou obezbijedi 1.096.200 KM.

Ovim Zakonom uređuju se prava po osnovu utvrđenog statusa i način njihovog ostvarivanja, način obezbjeđivanja sredstava za ostvarivanje tih prava, te druga pitanja od značaja za priznavanje statusa i prava po ovom zakonu.
Za najtežu grupu žrtava seksualnog zlostavljanja predviđena su mjesečna primanja u iznosu civilne invalidnine druge grupe od 304,50 KM. Polovina od ukupnog broja žrtava pretrpjela je seksualno nasilje za vrijeme zarobljeništva i ostvariće pravo na mjesečno primanje u visini od 174 KM. Druga polovina od ukupnog broja žrtava pretrpjela je seksualno nasilje pod drugim okolnostim izvan logora i ostvariće pravo na mjesečno primanje u visini od 130,50 KM.
Korisnici mjesečnih primanja po ovom Zakonu su i osobe koje su kao maloljetne bile u zarobljeništvu u logoru, pod uslovom da im je utvrđen stepen tjelesnog oštećenja od 20 do 60 odsto, a mjesečna primanja za ova lica planirana su u iznosu od 130,50 KM.
Banja Luka, 21.06.2018.