Ukupno 16 godina zatvora za silovanje u Sarajevu

05.07.2018.

05.07.2018.


Sud BiH je trojicu bivših pripadnika Armije BiH osudio na ukupno 16 godina zatvora za silovanje maloljetnice u sarajevskom naselju Velešići u maju 1993. godine.
Nepravosnažnom presudom je Elvir Muminović osuđen na šest godina zatvora, dok su Samir Kešmer i Mirsad Menzilović osuđeni na po pet godina zatvora.
Ocjenom dokaza, Sudsko vijeće je zaključilo da su Muminović, Kešmer i Menzilović upotrebom sile i prijetnje izvršili silovanje maloljetne oštećene svjedokinje A.
U konkretnom slučaju, Vijeće je zaključilo da je svjedokinja A bila civila osoba, koja nije učestvovala u ratnim dejstvima.
“Uvjerenje o krivici je utemeljen na iskazu svjedokinje A, koja je na detaljan i uvjerljiv način opisala djelo. Njen iskaz je i potkrijepljen iskazima drugih svjedoka i materijalim dokazima”, rekao je predsjedavajući Zoran Božić.
Optuženi se presudom obavezuju da na ime nematerijalne štete oštećenoj A isplate 50.000 maraka.
Protiv ove presude postoji mogućnost žalbe.