Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i poništenju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala i tonera, LOT 2 - nabavka tonera

Objavljeno u Javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala

Objavljeno u Javne nabavke