02.06.2015 - Opremanje i uređenje kancelarije

Objavljeno u Javne nabavke

26.03.2015 – Kancelarijski materijal

Objavljeno u Javne nabavke

 

12.12.2014 - Kolektivno osiguranje zaposlenih radnika

Objavljeno u Javne nabavke

 

15.12.2014 - Računari i računarska oprema za realizaciju projekta "Snaga je u nama"

Objavljeno u Javne nabavke

 

20.02.2015 - Fotokopirni aparat sa tonerom

Objavljeno u Javne nabavke

 

25.03.2015 - Sudskomedicinska analiza pisane i digitalizovane dokumentacije u predmetu "Tuzlanska kapija"

Objavljeno u Javne nabavke