2013 - Štampani mediji

Posmrtni ostaci pronađeni u podrumu Kantonalne bolnice u Zenici, Glas Srpske, 05.12.2013.

Bivši predsjednik RS podržavao Komisiju za Srebrenicu, Blic, 04.12.2013.

O posjeti predsjednika MKSJ Teodora Merona, Glas Srpske, 28.11.2013.

Pomoć porodicama u postupcima Suda za lјudska prava u Strazburu, Blic, 18.11.2013.

Zastoj u traženju nestalih, Blic, 06.11.2013.

Prioritet je popis srpskih žrtava, Glas Srpske, 06.11.2013.

Traženje nestalih, Izvještaj Centra u NSRS, SRNA, 05.11.2013.

Saradnja sa Tribunalom u Hagu, SRNA, 04.11.2013.

O broju žrtava u Srebrenici, Press, 31.10.2013.

Sastanak sa timovima odbrane Mladića i Karadžića, Blic, 19.10.2013.

O odgovornosti predsjednice Suda BiH, Blic, 01.10.2013.

O istraživanju ratnih zločina, iz Izvještaja Centra, Glas Srpske, 30.09.2013.

Iz Izvještaja o analizi i planu aktivnosti Centra, Glas Srpske, 24.09.2013.

О оdgovornosti predsjednice Suda BiH i glavnog tužioca BiH, SRNA, 23.09.2013.

Primjena presuda Suda za lјudska prava, predmet Maktouf-Damjanović, Press, 10.09.2013.

Intervju sa direktorom Centra Miloradom Kojićem, Press, 30.08.2013.

Retroaktivna primjena Krivičnog zakona BiH, presuda Maktouf-Damjanović, Press, 19.07.2013.

Kojić o presudi Maktouf-Damjanović, SRNA, 18.07.2013.

Potpisan Protokol o saradnji i razmjeni dokaza o ratnim zločinima između BiH i Hrvatske, Glas Srpske, 04.06.2013.

Milorad Kojić o Protokolu o saradnji i razmjeni dokaza o ratnim zločinima između BiH i Hrvatske, SRNA, 05.06.2013.

Preuzimanje arhive Tribunala u Hagu, Press, 03.06.2013.